Jesteś tutaj: Home > Bezrobocie > Fundusze przeznaczone na walkę z bezrobociem

Fundusze przeznaczone na walkę z bezrobociem

Wysokie bezrobocie występujące w Polsce jest zwalczane za pomocą odpowiedniej polityki rządu, która obejmuje m. In. Przeznaczenie pewnej sumy na realizację działań zapobiegawczych oraz aktywizujących przez poszczególne urzędy pracy. Otrzymywane środki z budżetu państwa, a także dofinansowywania z Unii Europejskiej pozwoliły stworzyć programy mające na celu efektywną walkę z tym jakże negatywnym zjawiskiem społecznym. Fundusze przeznaczone są na dwa rodzaje działalności pierwsza to podnoszenie kwalifikacji osób pozostających bez pracy, natomiast druga ma na celu zachęcenie pracodawców do zwiększania zatrudnienia. Bezrobotni najczęściej pozostają bez pracy w związku z nieposiadaniem odpowiedniego wykształcenia lub umiejętności. Taka sytuacja nosi nazwę tzw. bezrobocia strukturalnego i wywołana jest bezpośrednio przez niedostosowanie struktury rynku pracy po stronie podmiotów zgłaszających chęć podjęcia zatrudnienia jak również oferujących prace. Aby zlikwidować bezrobocie najlepszym sposobem jest danie szansy osobom bezrobotnym na wzbogacenie swoich umiejętności i kwalifikacji, tak aby mogli oni wypełniać zadania na które rzeczywiście występuje popyt na rynku.

Najlepszym tego przykładem jest obecna sytuacja w Polsce, w ramach której bardzo duża liczba osób po studiach wyższych nie może znaleźć pracy. Wynika to z przerostu liczby bezrobotnych o danych kwalifikacjach nad zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Decyzja o przekwalifikowaniu zawodowym na najbardziej poszukiwane na rynku pracy zawody pozwoliłaby na zmniejszenie stopy bezrobocia. I temu właśnie mają służyć szkolenia oraz kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Rodzaj kursów jest dobierany na podstawie dokładnej analizy rynku i realnych potrzeb pracodawców. Kolejnym sposobem rozdysponowania funduszy jest finansowanie staży oraz nowych miejsc pracy mających na celu aktywizację osób bezrobotnych. Nawet jeżeli nie obejmują one stałego zatrudnienia to dają możliwość na postawienie swoich pierwszych kroków na rynku pracy przez osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia.

 

Tagi: ,

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc skomentować.

?>