Jesteś tutaj: Home > Praca, Umowy i prawo > Korzyści wynikające z tzw. elastycznych form zatrudnienia

Korzyści wynikające z tzw. elastycznych form zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia zostały wprowadzone w celu znalezienia złotego środka na główne problemy z jakimi boryka się rynek pracy. Wielu pracodawców domagało się obniżenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, a także wprowadzeniu zmian w ustawodawstwie na mocy których mogliby oni swobodnie dostosowywać ich realne potrzeby w zakresie zapotrzebowania na pracę związane z ilością zamówień Zgłaszanych przez kontrahentów do ilości zatrudnianych pracowników. W przypadku umowy o pracę nie jest łatwym procesem derektrutacja, a więc zwolnienie pracownika. Musi zostać podany ważny powód, a także należy wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia, który w przeciągu niektórych umów może liczyć nawet sześć miesięcy. Czasem pracodawca nie posiadał niezbędnych środków do wykonania danej czynności, a ich zakup byłby po prostu nierentowny. Odpowiedzią na te oraz inne problemy rynku pracy są elastyczne formy zatrudnienia. Cechują się one możliwością kształtowania zatrudnienia w firmie dostosowanego do realnych potrzeb organizacji. Dla pracownika są to również bardzo korzystne rozwiązania gdyż przyczyniają się do zwiększenia zapotrzebowania na siłę roboczą przez przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia jest możliwa aktywizacja osób bezrobotnych, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. Jeżeli nawet nie znajdą oni za ich przyczyną stałego zatrudnienia to na pewno bardzo ważną zaletą z punktu widzenia poszukiwania pracy będzie umieszczenie dodatkowej pozycji w CV.

Elastyczne formy zatrudnienia są bardzo cenione przez uczniów oraz studentów dla których jest to czasem jedyna możliwość na znalezienie zatrudnienia i zdobycie doświadczenia, a także kontynuowania nauki. Mogą oni podjąć zatrudnienie w takim wymiarze godzin jakim rzeczywiście potrzebują, aby móc pogodzić obowiązki zawodowe i edukacje. Bardzo często tego typu formy zatrudnienia związane są z możliwością wykonywania prac w domu, przez co zwiększa się szansa na zatrudnienie osób z trudną sytuacją osobistą lub osób przewlekle chorych.

 

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc skomentować.

?>