Jesteś tutaj: Home > Praca > Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe, inaczej kompetencje twarde, są to szeroko rozumiane umiejętności, warunki zdrowotno-fizyczne, umysłowe i praktyczne potrzebne do wykonywania określonych zadań zawodowych, przeznaczonych dla określonego rodzaju czynności, które w całości tworzą zawód. Te właśnie kwalifikacje obejmują różne poziomy. Zazwyczaj wyróżnia się podstawowe kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają wykonywanie danego zawodu, natomiast następne poziomy to kwalifikacje, związane z doskonalenie i dokształcaniem się w danej dziedzinie, aż do osiągnięcia perfekcji w danym zawodzie(co w rzeczywistości jest niemalże nie realne). Zdolności te możemy uzyskać najczęściej w ramach systemu szkolnego. Nie jest to jednak jedyny sposób, gdyż nabywać je można także w ramach systemów kursowych lub poprzez popularne praktyki. Systemy uzyskiwania kwalifikacji czasami są ze sobą łączone, idealnym tego przykładem jest technikum, które kształci w ramach systemu szkolnego oraz umożliwia podjęcie praktyk zawodowych.

Comments are closed.

?>