Jesteś tutaj: Home > Praca > Różnica między świadectwem pracy a zaświadczeniem o pracy

Różnica między świadectwem pracy a zaświadczeniem o pracy

Świadectwo pracy to dokument, który wydaje pracodawca, gdy stosunek pracy wygaśnie lub zostanie rozwiązany. Powinno ono zawierać informacje na temat rodzaju wykonywanej pracy, czasu trwania umowy, okoliczności jej rozwiązania lub wygaśnięcia i wiele innych, uregulowanych przepisami kodeksu pracy. Wszelkie nieprawidłowości czy nieprawdziwe informacje zamieszczone przez pracodawcę w świadectwie pracy mogą zostać sprostowane i zmienione, jeśli pracownik zgłosi takie żądanie. Świadectwo pracy zostaje wydane w dniu ustania stosunku pracy.

 

Jeśli nie jest to możliwe, obowiązkiem pracodawcy jest wystawienie go najpóźniej 7 dni po tym fakcie i wysłanie go do interesanta za pośrednictwem poczty. Innym dokumentem poświadczającym zatrudnienie i wydawanym po jego zakończeniu jest zaświadczenie o pracy. Różnicą między tymi dwoma, podobnymi dokumentami jest fakt, że zaświadczenie o pracy wystawiane jest jedynie na wniosek pracownika (potrzebny może być w celu przekazania go instytucji, która wymaga takiego zaświadczenia w swojej dokumentacji np. bankowi) – pracodawca nie ma obowiązku przygotowania go.

Comments are closed.

?>